İnternet Hizmetleri
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Zamanaşımı Duyuruları
Günlük Bülten
VİOP Bülteni
Pay Piyasası
GİP
VİOP
Önerileriniz
Sorularınız
Sektör Linkleri
Borsa Sözlüğü
Acil Durum Planı
İnternet Şubesi Giriş
// Duyurular


  Kapanış Seansı 2 Mart 2012 Tarihinde Devreye Alınıyor
29.02.2012 15:18:54
IMKB'nin 7 Şubat 2012'de yayınladığı genelge çerçevesinde, Hisse Senetleri Piyasası ikinci seansında 2 Mart 2012 tarihinden itibaren "Kapanış Seansı" uygulaması gerçekleştirilecektir.

2 Mart 2012 tarihinden itibaren İMKB sürekli müzayede seansı saat 17:17'de SONA ERECEKTİR , saat 17:17'den sonra saat 17:30'a kadar sürecek Kapanış Seansı uygulaması başlayacaktır.

Kapanış seansı ; normal seans sürecinden kalan İMKB sisteminde işlem görmeden beklemekte olan pasif kalmış tüm emirlerin sisteme aktarılması aşaması (saat 17:17-17:21 , 4 dakika) , ile alınan yeni emirlerin toplanarak herhangi bir eşleşme yapılmadan sistem' e kaydedildiği aşama (saat 17:21-17:25 , 4 dakika) ve bu emirler dahilinde en çok işlem gören fiyat seviyesinden Kapanış Seansı Fiyatınının hesaplandığı aşama (saat 17:25-17:28 3 dakika) , işlemlerin belirlenen kapanış fiyatından gerçekleştirildiği aşama ile (saat 17:28-17:30 2 dakika ) tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır. Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem görmekte olan E (Eski) ve Y (Yeni) kodlu menkul kıymetlerde sadece ikinci seansın son bölümünde uygulanacak olan Kapanış Seansı; varant, borsa yatırım fonu ve rüçhan hakkı kuponu işlem sıralarını kapsamamaktadır.

KAPANIŞ SEANSI

Normal seans sürecinden kotasyon hariç tüm emirlerin aktarılması yoluyla, belirlenmiş zaman dilimi süresince yeni emirlerinde herhangi bir eşleşme yapılmaksızın iletilebildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı ) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği, tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır.

Hisse Senetleri Piyasası pazarlarında sürekli müzayede ile piyasa yapılıcı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görmekte olan E (Eski) ve Y (Yeni) özellik kodlu menkul kıymetlerde, sadece ikinci seansın son bölümünde uygulanacaktır. Varant ve borsa yatırım fonları ile temerrüt, rüçhan hakkı kuponu işlem sıraları kapanış seansına dahil değildir.

Emir Aktarım Aşaması ( 17:17 - 17:21 )

Sistemde işlem görmeden bekleyen pasif emirlerin kapanış seansında yer almalarının sağlanması amacıyla emir aktarımının yapıldığı ve kapanış seansında geçerli olacak fiyat marjlarının hesaplandığı 4 dakikalık süreçtir. Bu aşamada emir girişi mümkün olmayacak, bekleyen emirler değiştirilemeyecek, emir bölme ve emir iptali yapılamayacaktır.

Emir Toplama Aşaması ( 17:21 - 17:25 )

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören kıymetlerde bekleyen pasif emirlerle birlikte kapanış seansında fiyat belirlemeye yönelik olarak yeni alış ve satış emirlerinin sisteme iletileceği aşamadır. Bu aşama süresince emirler eşleştirilmez.

Emir toplama aşamasında sisteme iletilecek emirlerin fiyatları emir aktarım aşamasında menkul kıymetteki normal emir dosyasında gerçekleşen son işlemin fiyatına göre belirlenmiş olan fiyat marjları içinde olabilecektir. Kapanış seansında bir menkul kıymete girilecek emirlerin fiyatları menkul kıymette gerçekleşen son normal emir işlem fiyatının +/- % 3 aralığında gerçekleşecektir. Serbest marjlı hisse senetlerinde de son işlem fiyatına göre +/- % 3 fiyat marjı uygulanacaktır.

Kapanış seansı için emir toplama aşaması 4 dakika sürecektir. Bu süreçte kapanış seansı için emir toplanacak, iletilmiş emirler değiştirilebilecek, emir bölme veya emir iptali yapılabilecektir. Seansın kapanış seansı emir toplama aşamasından öncesinde girilmiş emirlerden kapanış seansı için belirlenmiş olan marjın dışında kalan ve kapanış seansında aktarılan emirler iptal edilebilecek veya kapanış seansı fiyat marjları içine çekilerek fiyat/miktar değişikliği veya bölme gerçekleştirilebilecektir.

Bu aşamada sadece limit fiyatlı emir, açığa satış emri ve KAFE (Kapanış Fiyatlı Emirler) girişine izin verilecek olup KIE, OLFE, OLDE ve özel emir girişi yapılamayacaktır.

Bu süreçte sisteme iletilebilecek olan Kapanış Fiyatlı Emirler ( KAFE ), belirlenecek kapanış fiyatından işlem görmek üzere sisteme fiyatsız, sadece miktar bilgisi girilerek gönderilen alış ya da satış emirleridir. KAFE'
lerin miktarı artırılıp, azaltılabilir ( artırıldığında emir önceliği değişecektir ), iptal edilebilir. Ancak bu emirler bölünemez ve fiyatlı bir emre dönüştürülemez. Fiyatlı emirler KAFE' ye çevrilemez. KAFE türü emirle kapanış seansı fiyatının belirlenmesinde dikkate alınmaz. Bu emirlerin önceliği limit fiyatlı emirlerden sonradır. Eşleşme sırasında öncelikle işlem görebilecek fiyattaki tüm emirlerle fiyatlı emirler eşleşerek işleme dönüşür, sonrasında kalan limit fiyatlı emirlerle KAFE emirler işleme dönüşür, işlem görmeyen kalan KAFE türü emirler kendi aralarında zaman önceliğine göre işleme dönüşür.

Kapanış seansının uygulamaya alınması ile birlikte Açılış Fiyatlı Emirler ( AFE ) de açılış seansına fiyatsız emir iletimine imkân sağlanacaktır.

Kapanış Fiyatı Belirleme ve Kapanış Seansı İşlemleri Aşaması ( 17:25 - 17:28
)

Bu aşamada, kapanış seansında emir toplanmış olan işlem sıralarında kapanış fiyatı belirlenecek ve sonrasında belirlenen kapanış fiyatından işlemler gerçekleştirilecektir. Kapanış fiyatı, açılış fiyatı belirleme sistematiğinde belirlenecektir.

Sürekli müzayededen aktarılan emirler ve kapanış seansının emir toplama sürecinde sisteme iletilmiş fiyatlı emirler ile KAFE türü emirler, belirlenen kapanış seansı fiyatından eşleştirilecektir. Belirlenen kapanış seansı fiyatı, ilgili hisse senedinin kapanış fiyatı olacaktır.

Bu süreçte yeni emir girişi yapılamayacak, bekleyen emirlerde değişiklik yapılamayacaktır. Gerçekleşen işlemler ve kapanış seansı fiyatları temsilci ekranlarından ve veri yayın kuruluşları ekranlarından izlenebilecektir.

Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması ( 17:28 - 17:30 )

Kapanış seansında belirlenmiş olan fiyat ile sınırlı olmak üzere sisteme yeni emirlerin girilebileceği, bekleyen pasif emirlerle öncelik kuralları çerçevesinde eşleşerek gerçekleştiği aşamadır.

2 dakika sürecek bu aşamada, sadece kapanış seansında işlem görmüş olan menkul kıymetlere kapanış fiyatından emir girilebilecek olup emir bölme ve fiyat değişikliği yapılamayacak, ancak miktar artırılıp azaltılabilecek veya emir iptali yapılabilecektir.

Bu aşamada KIE, OLFE, OLDE, açığa satış ve özel emir girişi yapılabilecektir.

TEK FİYATTAN İŞLEMLER ( 17:28 - 17:30 )

Tek fiyat yöntemiyle işlem görmekte olan menkul kıymetlerde, 2. Seansın sürekli müzayede bölümünde yapılan 2. Tek fiyat belirleme aşaması sonrasında, bu aşamada belirlenen fiyat seviyesinden işlem görmeyerek pasifte bekleyen emirlerin, sadece belirlenen bu fiyat seviyesinden sisteme girilecek olan emirlerle eşleşmesi sonucu gerçekleştirileceği seans aşamasıdır.

Tek Fiyat Belirleme ve Tek Fiyat Seansı İşlemleri Aşaması ( 17:17 - 17:21 )

Tek fiyat yöntemiyle işlem gören kıymetlerde sisteme iletilmiş olan emirler bu aşamada eşleştirilerek tek fiyat belirlenecek olup belirlenen fiyattan işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, tek fiyattan işlemler aşamasına kadar emir iletimi yapılamayacak, bekleyen emirlerde değişiklik, iptal veya bölme gerçekleştirilemeyecektir.

Tek Fiyattan İşlemler Aşaması ( 17:28 - 17:30 )

2. seansın 2. tek fiyat aşamasında belirlenmiş olan tek fiyat ile sınırlı olarak emir iletileceği, pasif emirlerle bu aşamada girilen yeni emirlerin öncelik kuralları çerçevesinde eşleşerek gerçekleştirileceği son aşamadır.
Bu aşamada belirlenmiş tek fiyata eşit olan emirlerin fiyatı değiştirilemeyecek veya bölünemeyecek miktar artırım ve azaltımı yapılabilecektir.

2 dakika sürecek bu aşamada, sadece tek fiyat belirleme aşamasında işlem görmüş olan menkul kıymetlere emir iletimi yapılabilecektir.

İKİNCİ SEANS SÜREKLİ MÜZAYEDE BAŞLANGIÇ ZAMANINDA DEĞİŞİKLİK

Bilindiği gibi bugün itibariyle,ikinci seans Sürekli Müzayede işlemleri 14.20'de başlamakta,Emir toplama 14.00-14.15,Açılış Fiyatının belirlenmesi
14.15-14.20 arasında yapılmaktadır. 2 mart 2012'den itibaren ise Emir toplama 14.10-14.15,Açılış fiyatının belirlenmesi 14.10-14.15,Sürekli Müzayede ise 14.15-17.17 arasında yapılacaktır. Ayrıntılar ekteki gibidir.

 

 

 

Menkul Kıymet ve diğer Sermaye Piyasası araçlarından elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesi
Kamuyu Aydınlatma Formu
 
      © 2014 Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.
      Tüm Hakları Saklıdır.   |   Genel Hükümler   |   Gizlilik Politikası   |   www.eurofinansmenkul.com   |     info@euroyatirim.com.tr
BİST Pay piyasası ve endeks verileri, VİOP verileri, Tahvil-repo verileri, haberler, serbest piyasa ve uluslararası veriler
kapanış verileridir. Verileri izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

BİST isim ve logosu BİST adına tescilli olup, izinsiz kullanılamaz. İktibas edilemez, değiştirilemez ve/veya çoğaltılamaz. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen
BİST'e ait olup, tekrar yayımlanamaz. Bu kapsamda, hiçbir açık veya örtülü lisans verilmemektedir.

BİST ismi, logosu veya BİST ismi altında açıklanan bilgiler kullanılarak oluşturulan uygulamalardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanarak yapılan işlemlerden doğacak
her türlü maddi/manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı BİST sorumlu tutulamaz.