İnternet Hizmetleri
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Zamanaşımı Duyuruları
Günlük Bülten
VİOP Bülteni
Pay Piyasası
GİP
VİOP
Önerileriniz
Sorularınız
Sektör Linkleri
Borsa Sözlüğü
Acil Durum Planı
İnternet Şubesi Giriş
// Duyurular


  Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında
04.04.2011 09:15:36
KONU:
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN GEÇİCİ 2’NCİ MADDESİ HK.


Bilindiği üzere ‘Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’09/01/2008 tarihin ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu düzenlemeye göre aracı kuruluşlarda yükümlü gruplar arasında olmakla birlikte yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008 tarihine kadar Yönetmelik ile uyumlu hale getirmek durumundadırlar.

MÜŞTERİNİN NİTELİĞİNE GÖRE ALINMASI GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Gerçek kişi müşteriler;

Bilgiler;

- Ad-soyad-doğum yeri ve tarihi,anne ve baba adı,uyruğu,T:C vatandaşları için kimlik numarası
- Adres
- İmza örneği
- Telefon ,faks ve e-posta bilgisi
- İş ve meslek bilgisi


Belgeler;

- Nüfus cüzdanı,sürücü belgesi veya pasaport
- Yerleşim belgesi(İkametgah),elektirik,su,telefon,doğalgaz gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olan fatura,bir kamu kurumundan verilen belge ya da müşteri adresine alma haberli posta yolu ile tebligat yapılması durumunda,tebligatın müşteriye ulaştığına dair belge.
Adres bilgilerinin teyidi için bu belgelerden herhangi biri yeterli olacaktır.Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişi Müşteriler;


Bilgiler;


-Tüzel kişinin ünvanı
-Ticaret sicil numarası
-Vergi kimlik numarası
-Faaliyet konusu
-Açık adresi,telefon ve faks numarası,e-posta adresi
-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı-soyadı,doğum yeri ve tarihi,anne ve baba adı,doğum yeri uyruğu ve T.C vatandaşları için kimlik numarası kimlik belgesinin türü ve numarası bilgileri
-İmza örneği

Belgeler;


- Ticaret siciline tescile dair belge(Ünvan sicil no,faaliyet konusu,adres teyidi,tüzel kişiliği temsil yetkisi için)
- Vergi levhası
- Nüfus cüzdanı,sürücü belgesi veya pasaport(Tüzel kişileri temsile yetkili kişiler için)
- Noter onaylı imza sirküleri
- Son hazirun cetveli (Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşini(%25) aşan hissesine sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklıkların kimliğinin ve ilgili evraklarının da yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde tespiti gerekmektedir.)


 

 

 

Menkul Kıymet ve diğer Sermaye Piyasası araçlarından elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesi
Kamuyu Aydınlatma Formu
 
      © 2014 Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.
      Tüm Hakları Saklıdır.   |   Genel Hükümler   |   Gizlilik Politikası   |   www.eurofinansmenkul.com   |     info@euroyatirim.com.tr
BİST Pay piyasası ve endeks verileri, VİOP verileri, Tahvil-repo verileri, haberler, serbest piyasa ve uluslararası veriler
kapanış verileridir. Verileri izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

BİST isim ve logosu BİST adına tescilli olup, izinsiz kullanılamaz. İktibas edilemez, değiştirilemez ve/veya çoğaltılamaz. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen
BİST'e ait olup, tekrar yayımlanamaz. Bu kapsamda, hiçbir açık veya örtülü lisans verilmemektedir.

BİST ismi, logosu veya BİST ismi altında açıklanan bilgiler kullanılarak oluşturulan uygulamalardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanarak yapılan işlemlerden doğacak
her türlü maddi/manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı BİST sorumlu tutulamaz.