İnternet Hizmetleri
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Zamanaşımı Duyuruları
Günlük Bülten
VİOP Bülteni
Pay Piyasası
GİP
VİOP
Önerileriniz
Sorularınız
Sektör Linkleri
Borsa Sözlüğü
Acil Durum Planı
İnternet Şubesi Giriş
// Ödünç Pay Senedi Piyasası

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 4 maddesi ile verilmiş olan görev üzerine Bankamız bünyesinde işletilmekte olan “Ödünç Pay Senedi Piyasası” genel olarak; Takasbank’ca saptanan ve SPK’ca onaylanan tür ve miktarda teminat göstererek belirli bir dönem için Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi ödünç almak isteyen Aracı Kuruluşların taleplerinin, duran portföylerine nema sağlamak amacıyla pay senedi ödünç vermek ve vade sonunda pay senetlerini mislen geri almak isteyen Aracı Kuruluşların teklifleri ile karşılaştığı organize piyasa olarak tanımlanmaktadır.

Bankamız ÖPSP’de, alınan teminatlar çerçevesinde, takasın sonlanmasına aracılık eden bir kurum olarak yer almaktadır.

Piyasa’da Aracı Kuruluşların ödünç pay senedi talep ve teklifleri şeffaf bir ortamda zaman ve fiyat önceliği esas alınarak karşılaşmakta, talep ve teklifler ile gerçekleşen işlemler veri dağıtım ekranları vasıtasıyla anlık olarak yayınlanmaktadır.

Piyasaya Katılabilenler, Taahhütname ve Temsilciler
Piyasa’da, SPK’ca Tebliğ kapsamına giren ödünç işlemlerini yapmaları yasaklananlar dışındaki Aracı Kuruluşlar işlem yapabilirler.

Piyasa’da işlem yapmak isteyen Aracı Kuruluşların, şekli ve kapsamı Banka’ca belirlenmiş “Ödünç Pay Senedi Piyasası Taahhütnamesi”ni imzalamaları ve işlem yapacak olan temsilcilerini Banka’ya bildirmeleri gerekmektedir.

İşlemlere Konu Kıymetler ve Vadeler
İMKB Ulusal Pazar’da ve Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören A grubu Pay Senetleri, ve Borsa Yatırım Fonları Katılma Belgelerinin işlemlere konu olduğu ÖPSP’de en uzunu 1 yıl olmak üzere 13 farklı ve standart vade seçeneği bulunmakla beraber işlemler, aynı gün ve 2 iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Seanslar
Piyasa’da her gün saat 09:30-12:00 ve 13:30-16:45 olmak üzere birbirini takip eden 2 seans yapılmaktadır.

Emirler ve Eşleşme
Emirler, Aracı Kuruluş ofislerinde bulunan Takasbank terminalleri vasıtasıyla Piyasa’ya iletilmekte olup; Aracı Kuruluşun kendisi, müşterileri ve yöneticisi oldukları Fon ve Yatırım Ortaklıkları adına verilebilmekte, teminat/risk kontrolü ise Aracı Kuruluşun emri verdiği müşterisi, portföy hesabı veya yöneticisi olduğu Fon ve Yatırım Ortaklığı bazında yapılmaktadır.

ÖPSP’de işlem gerçekleştiren taraflara, işlemin karşı tarafındaki Aracı Kuruluş veya Müşteri bilgisi verilmemekte ve eşleşmede her iki taraf, müşterilerinin farklı olması şartıyla, aynı Aracı Kuruluş olabilmektedir.

Emir Türleri
Girildiği seans içinde geçerli olan ancak gerçekleşmeyen kısmı girildiği seans sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilen “Seanslık Emir”, sadece ilk seansta girilebilen ve birinci seans bittiğinde silinmeyip, ikinci seans sonunda gerçekleşmeyen kısmının otomatik olarak iptal edildiği “Günlük Emir”, girildiği anda işlem olmazsa tamamının, kısmen işlem gördüğü durumda ise gerçekleşmeyen kısmının pasif yazılmadığı ve sistem tarafından otomatik olarak iptal edildiği “Kalanı İptal Et Emri” ve girildiği anda eğer tamamiyle eşleşemiyorsa sistem tarafından otomatik olarak iptal edilen “Blok Eşleşmezse İptal Et” şeklinde 4 farklı emir türü bulunmaktadır.

Teminatlar
Nakit, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Pay Senedi, Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Altın ve Teminat Mektubu’nun teminat olarak kabul edildiği ÖPSP’de Aracı Kuruluşlara limit tahsisi yapılmamakta, ödünç almak isteyenlere mevcut teminatlarının yettiği kadar limit açılmaktadır.

Ödünce Konu Kıymetten Doğan Haklar
Ödünce konu kıymetin bedelli/bedelsiz sermaye arttırım ile temettü ödemesi hakları aslen ödünç verene ait olduğundan, ödünç verenin bahse konu haklarını kaybetmeyeceği şekilde düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

Ödünç Kapama
Piyasa’da vadesi gelen ödünç borçlarının son kapama saati 17:00’dır. Güniçinde ödünç borcu kısmen yada tamamen Aracı Kuruluş ofislerindeki Bankamız ekranlarından kapatılabilir.

Komisyonlar
İşlem komisyonları, eşleşme anında taraflarca belirlenmiş olan oranlardan hesaplanıp vade tarihinde belli bir saatte ödünç alan aracı kuruluş hesabından tahsil edilerek ödünç veren aracı kuruluş hesabına aktarılır. Takasbank komisyonu ise emrin gerçekleşen adeti üzerinden işlemgününde hem ödünç alan hem ödünç veren taraftan tahsil edilmektedir.
 

Menkul Kıymet ve diğer Sermaye Piyasası araçlarından elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesi
Kamuyu Aydınlatma Formu
 
      © 2014 Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.
      Tüm Hakları Saklıdır.   |   Genel Hükümler   |   Gizlilik Politikası   |   www.eurofinansmenkul.com   |     info@euroyatirim.com.tr
BİST Pay piyasası ve endeks verileri, VİOP verileri, Tahvil-repo verileri, haberler, serbest piyasa ve uluslararası veriler
kapanış verileridir. Verileri izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

BİST isim ve logosu BİST adına tescilli olup, izinsiz kullanılamaz. İktibas edilemez, değiştirilemez ve/veya çoğaltılamaz. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen
BİST'e ait olup, tekrar yayımlanamaz. Bu kapsamda, hiçbir açık veya örtülü lisans verilmemektedir.

BİST ismi, logosu veya BİST ismi altında açıklanan bilgiler kullanılarak oluşturulan uygulamalardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanarak yapılan işlemlerden doğacak
her türlü maddi/manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı BİST sorumlu tutulamaz.